Nyheter 2005
Nyheter 2004

Medlemmer Moss Schakklub

Antall medlemmer 52 Navn Adresse Postnr. Poststed Telefon Mobil
Aasen, Oddvar Helgerødg. 44 1515 Moss 69 27 30 08 952 85 986
Andersen, Richard Kvileveien 3 1525 Moss 470 64 349
Andersen, Odd Furuveien 22 1825 Tomter 915 90 891
Andersen, Jonatan Mjelde Nåleveien 15 1537 Moss 69 25 89 75 959 76 686
Andersen, Espen Nåleveien 15 1537 Moss 69 25 89 75 970 17 149
Andersen, Benjamin Mjelde Nåleveien 15 1537 Moss 69 25 89 75 950 80 176
Andersen, Per Fjordveien 77 1532 Moss 913 15 435
Antonsen, Helge Trollstubben 2 E 1535 Moss 908 77 285
Baker, Emma Stubbeløkkevn. 1536 Moss 69 27 01 18
Berge, Simen Halvorsrød 1640 Råde 482 13 036
Braathen, Trond Vidar Bergstien 22 1512 Moss 69 27 45 08 484 20 033
Braude, Marthin Gamleveien 34 1534 Moss 69 25 06 52 976 76 016
Christensen, Kjeld Bingemyrv. 7 1555 Son 480 24 394
Dahl, Lasse Løkkegt. 19 E 1532 Moss 979 61 957
Doel v.d., Eric (GM) c/o Paul Johansen
Edvardsen, Lars Eventyrveien 5 1828 Hobøl 69 92 04 22 419 01 957
Ekornmyr, Arne Elvebakken 5 1593 Svinndal 69 28 60 22 480 54 645
Elsness, Frode (IM) Nils Bays v 32 0876 Oslo 466 63 003
Eriksen, Geir-Arne Deørveien 22 1550 Hølen 913 81 841
Gjølberg, May Wam Gatu 1580 Rygge 69 26 03 68
Grimstad, Svanhild Gamleveien 34 1534 Moss 69 25 06 52 415 24 240
Hagen, Anders G. 2436 Våler i Solør
Hansen, Kjetil Lund Engfaret 7a 1518 Moss 69 27 52 36 917 85 896
Haugli, Petter (IM) Patterødvegen 36 1599 Moss 958 28 543
Henriksen, Torbjørn Bakke Bjørnekroken 32 1596 Moss 69 25 24 69 402 47 353
Høie, Johannes Labråten 60 1614 Fredrikstad
Ingebretsen, Vidar Høilundhagen 8 1440 Drøbak
Jenssen, Ove Odinsgate 6 1511 Moss 69 24 43 83 980 74 867
Johannessen, Odd H. Elgveien 109 1534 Moss 69 25 39 46 416 15 469
Johansen, Paul Kamboveien 72 1534 Moss 930 28 490
Johansen, Arnstein Hans N. Haugesvei 60c 1523 Moss 69 24 01 14 916 30 530
Johnsen, Hugo Værlegata 34 1531 Moss 416 55 259
Kongevold, Hans Inge Jutulveien 9 1534 Moss 69 25 42 05 958 68 495
Kveinys, Ayzolas (GM) CO/ Jahn Spillum / Roersveien 10 1580 Rygge
Lindahl, Markus Ismamveien 14 1555 Son
Lindahl, Terje Isdamveien 14 1555 Son 909 17 395
Miezis, Normunds (GM) CO/ Jahn Spillum / Roersveien 10 1580 Rygge
Nielsen, Allan Elvebakken 7 1593 Svinndal 69 28 89 30 916 29 345
Noos, Ramen Fagerlivegen 10 B 1511 Moss 998 729 71
Nordheim, Odd Skogro Bjørnerød Bru 1591 Sperrebotn 69 28 84 30 934 15 208
Nordling, Karl-Egil Geelmuydensgate 22 3182 Horten 986 12 066
Olsen, Geir Meum Marsv. 2 1513 Moss 69 27 22 84 959 06 589
Olsen, Robin Veverbakken 55 1536 Moss 69 27 72 90 950 40 142
Olufsen Myhre, Ove Furuveien 5 1524 Moss 970 23 935
Onstad, Lars Labobakken 4 1555 Son 64 95 81 90 928 19 694
Pedersen, Erik Lind Slalåmbakken 4c 21 1598 Moss 69 25 17 39
Qvortrup, Jon Apalveien 17 A 1784 Halden 944 70 395
Selbekk, Michael Aron
Selbekk, Vebjørn
Solberg, Tor-Egil Christian Michelsens gate 3 1524 Moss 69 25 39 18 982 03 364
Solli, Espen Skredderveien 15d 1537 Moss 926 00 597
Spillum, Jahn Roersveien 10 1580 Rygge 69 26 54 41 413 11 945
Stray, Gunnar Speiderveien 6 1605 Fredrikstad 69 31 02 44 976 37 992
Thonstad, Tore Rambergveien 180 1513 Moss 69 27 03 14
Tveiten, Paal Fr. Nansensgate 18 1512 Moss 980 80 464
Veland, Marie Øreveien 43c 1523 Moss 69 25 72 46
Veland, Caroline Øreveien 43c 1523 Moss 69 25 72 46
Wasenius, Thomas Jøssinggata 3 1524 Moss 906 84 546

 

Copyright © 2004-2005 Moss Schakklub ORG 983764886 . All rights reserved. Post sendes: Postboks 234, 1501 Moss.
SPILLESTED: Funksjonshemmedes Fritidssenter, Prins Chr. August pl 4, 1532 Moss, torsdager kl. 18.00-23.00
BANKGIRO: 10612135202 Tlf. 69 26 54 41 Epost: Web-ansvarlig Web http://www.sjakknet.no

KontaktWebmasterMedlemmer Kommentar!