Nyheter 2005
Nyheter 2004

Moss Schakklub's historie

Utdrag fra 50 års beretning for Moss Schakklub stiftet 18. mars 1918 skrevet av John H. Jensen.

Erik Lind Pedersen har gjort en meget god jobb og forkortet den, da det er mye som ikke er aktuelt og av minimal interesse i dag.

Når det gjelder Moss Schakklub's møteprotokoller fra 1918 til 1940, så ble disse utlånt til et av klubbens medlemmer på en spillekveld omkring 1960. Det har ikke vært mulig å finne ut hvor de har tatt veien.
 

Den spede begynnelse i 1903

Det er kjent at det er 100 år siden det organiserte sjakkliv tok til i Moss, men dessverre foreligger det ingen gamle protokoller som beskriver aktiviteten.

Den første offisielle opplysning om Moss Schakforening, finner vi i Morgenbladet for søndag 22. november 1903. Det er et kort referat, som lyder: "Schakklub i Moss stiftedes sistleden mandag til Formand valgtes Adjunkt Schreiner, Viseformand Overrettssakfører Huitfeldt,
Sekretær Assistent Bolin og til Kasserer Urmager Rustad".

På den tiden fantes det ikke sjakkretser, derfor ingen kretskamper. Dette førte til at klubbenes liv ble temmelig isolert. Likevel levde klubben
i Moss energisk videre, og da Bergen Schakselskab startet sin store korrespondanseturnering i 1907, var det 5 mossinger med.

På den tiden var det bare i Fredrikstad og Moss at det var organisert sjakkliv her i Østfold. Det hører med at navnet på klubben har variert noe i den første tiden. Moss Schakforening er nevnt.

Klubben lå delvis nede frem til 1918.

Den 18. mars 1918, ble den nåværende Moss Schakklub stiftet. Om dette skriver Moss Avis ganske kort: "Moss Schakklub konstituert fredag. Under møtet ble 17 medlemmer inntegnet i klubben. Til Komite der skal fremlegge forslag til Statutter for klubben valgtes Fattigforstander Hauge, Fotograf Bacmann, Maskinsetter Smith og herr Villiam Andreassen."

Klubben utfordret Horten Schakklub, som var stiftet samme år og hadde 50 medlemmer, til en pokalkamp. Den oppsatte vandrepokal ble etter flere års spill omsider vunnet til odel og eie av Moss Schakklub. Det er klubbens første vandrepokal.

Fra starten i 1918 og frem til i dag, har vår klubb hele tiden vært forspent med dyktige tillitsmenn. I en sesong etter 2. verdenskrig var det ingen spillekvelder i klubben, fordi det var for få medlemmer, og fordi kassen var tom.

Østfold sjakkrets ble stiftet 24. februar 1922 og kretskampene tok til. Det første kretsmesterskapet ble vunnet av Fredrikstad etter omkamp med Moss.

Arbeidernes sjakklubb Moss ble stiftet i 1933. Til klubbene gikk sammen i 1940, var det utmerket samarbeid mellom dem. 10. oktober 1940 ble en minneverdig dato for sjakken i vår by, for denne dagen ble de to klubbene slått sammen til en, og med navnet Moss Schakklub.

Det første styret etter sammenslutningen ble likelig fordelt på medlemmer fra de tidligere to klubber.

Formann Reidar Berg, nestformann W. Andreassen, kasserer L. Rummelhoff, sekretær Jens Olsen, materialforvalter Arne Lauritzen, turneringskomiteformann E. Viken, bedriftskomiteformann Henry Olsen. Til varamenn ble valgt H. Olsen og O. Nilsen.

I okkupasjonstiden var det vanskelig å holde i gang ordinære kretskamper, og seriekampene stoppet helt opp i 1942. I 1943 rakk omkring 20 medlemmer så vidt å feire 25-årsjubileum, før alt materiell ble "beslaglagt". Husfondet fikk forøvrig en sørgelig skjebne, i det årsmøtet 1949 vedtok å overføre hele kapitalen til klubbens kasse.

Medlemstokken som tidligere hadde vært omkring 50, sank etter krigen til 20 medlemmer.

I det hele tatt gikk det skeis med sjakken i Moss i disse årene. I 1952 vedtok styret at det ikke skulle være spillekvelder kommende sesong. Den 23/8-1954 syntes ildsjelene at stillstanden hadde vart lenge nok. Det ble denne dagen holdt et møte hvor Reidar Berg, Haakon Johansen, EinarViken, Ragnar Johannessen, Andreas Gulbrandsen, Arne Andersen, Arvid Alexandersen, Olav Jørgensen og Arne Lauritzen deltok. Fra denne dag har Moss Schakklub vært i full aktivitet.

I enhver forening med 50 års historie bak seg, vil det være en rekke navn å minnes.

Reidar Berg ( 1963) var en sjakkentusiast. Han var med på å stifte Arbeidernes sjakklubb i 1933. Fra da av satt han med tillitsverv uavbrutt i nærmere 30 år, inntil sin død. Ingen vet hvor mange penger han betalte av egen lomme. Uten Reidar Berg er det ikke tvil om at Moss Schakklub ville vært i en langt mer vanskelig stilling enn den er i dag.

Reidar Berg ble utropt til æresmedlem i 1958. Reidar var opprinnelig valgt som turneringsleder ved Landsturneringen i Moss 1963, men han døde før det kom så langt. Også etter Reidar Bergs bortgang har han sørget for å yte støtte til klubbens økonomi, ved enighet med sin hustru Gudrun Berg, om å opprette et minnefond som bærer hans navn, på 5000 kroner.

Andreas Guldbrandsen ( 1989), klubbens sterkeste spiller, har skrevet sitt navn i Moss Schakklub's historie. Han er den eneste av våre spillere som kan skilte med et Norgesmesterskap (1931). Andreas deltok i mange turneringer i både inn- og utland, som landskamper, sjakkolympiader og Folkstone-turneringer. I sin ungdom var han berømt over hele Norden som blind-simultanspiller, som uten nevneverdig besvær tok kampen opp mot et dusin motstandere, og ga de fleste av dem solid juling.

Klubbens protokoller viser at det har vært 5 æresmedlemmer i klubben: I. R. Schreiner, Cristiansen, W. Andeassen og R. Berg som alle er døde. A.Guldbrandsen var eneste gjenlevende i 1968.

Helt siden Østfold sjakkrets ble stiftet, har det vært mossinger med i styret. De siste årene har kretsens forretningsutvalg vært lagt til Moss, med Arne Andersen som formann.

Andreas Guldbrandsen var medlem av forbundsstyret i årene 1936-1945. Arne Andersen er forbunds-styremedlem siden 1962. John H. Jensen ble i 1968 valgt til visepresident i forbundet og formann i utvalg for skole- og ungdomssjakk.

Denne beretning  er avsluttet ved 50 års dagen 18. mars 1968


Æresmedlemmer i Moss Schakklub

Andreas Guldbrandsen
1906 - †1989
 • Norgesmester (1931)
 • Norgesmester i lyn sjakk (1938)
 • Norgesrekord i blind simultan (12 partier i 1931)
 • Fremragende simultanspiller.
 • Oppgave og studiekomponist.
 • Forfatter av ”Tårnet i sjakk”
 • Styremedlem i Norsk sjakkforbund.
 • Tegner og amatørkunstner (Spesialitet: sjakkmotiver)
 • Klubbmester flere ganger, det siste ble vunnet i 1977.
 • Den største sjakk spiller Moss har forstert.
 • Æresmedlemsskapet er et tegn på og takk for lang og tro tjeneste for Moss schakklub.

 

Arne Andersen
19XX? - †1987
 • Innehaver av Norges Sjakkforbunds høyeste utmerkelse, Gullnåla, Den fikk han for langvarig og stor innsats i sjakkarbeidet på forbunds – krets – klubbplan.
 • Pioner med hensyn til skolesjakk arbeidet, var med å starte skolesjakken sentralt og på lokalt plan på 60 tallet.
 • Sentralt i Norges sjakk ungdom som kasserer i mange år.
 • Det betyd at Moss Schakklub var tidlig ute med å utvikle ungdoms arbeid.
 • Var formann i klubben i flere år, og han var også en god turnerings – leder.
 • Aldri nei i Arnes munn når det var snakk om å ta på seg en oppgave for klubben.
 • Stod på for sjakken i 51 år.
 • Æresmedlemsskapet er et tegn på og takk for lang og tro tjeneste for Moss schakklub.

 

Ludvig Czilling
1937 - †2000
 • Født i Ungarn i 1937, og kom til Norge i 1956.
 • Jobbet på Moss Glassverk i 1967 som maskiningeniør.
 • Sittet i styret i alle år, bekledd alle verv i klubben.
 • I flere perioder vært med i Østfold sjakkrets ungdom og satt også en periode i Norges sjakkforbund.
 • Med i styret i Østfold sjakkrets som formann og sekretær.
 • Takket være Ludvig att det ble fart i skolesjakken i Østfold og ikke minst i Moss, Hvor det ble drevet sjakk på alle skoler i Moss på 70-80 tallet.
 • Er også tildelt NSSUs heders diplom for flerårig innsats innen organisasjonen.
 • Æresmedlemsskapet er et tegn på og takk for lang og tro tjeneste for Moss schakklub.

 

Erik Lind Pedersen
1937
 • Den eneste nålevende æresmedlem.
 • Født i Danmark, og meldte seg inn i Moss schakklub i 1968.
 • Hatt alle verv i sjakklubben, dem fleste som kasserer.
 • spiller også postsjakk.
 • Tildelt heders diplom NSSUs (nå USF) hedersdiplom.
 • I mange år leder av Moss Schakklubs ungdom.
 • Var med på å utvikle skole sjakken i Østfold og Moss.
 • var med på å arrangere den første og eneste internasjonale junior turnering som er spilt i Moss.
 • Driver fremdeles med barne og ungdomsjakk i sjakklubbens lokaler på torsdager fra 17,00-18,45.
 • Æresmedlemsskapet er et tegn på og takk for lang og tro tjeneste for Moss schakklub.

 

Tre Æresmedlemmer samlet
Bildet er tatt på Rygge hotell under Norges mesterskapet for ungdoms og videregående skoler i 1977
Fra høyre Arne Andersen & Ludvig Czilling & Erik Lind Pedersen


 

Copyright © 2004-2005 Moss Schakklub ORG 983764886 . All rights reserved. Post sendes: Postboks 234, 1501 Moss.
SPILLESTED: Funksjonshemmedes Fritidssenter, Prins Chr. August pl 4, 1532 Moss, torsdager kl. 18.00-23.00
BANKGIRO: 10612135202 Tlf. 69 26 54 41 Epost: Web-ansvarlig Web http://www.sjakknet.no

KontaktWebmasterMedlemmer Kommentar!