Nyheter 2005
Nyheter 2004

RrNnLlKkQqLlNnRr

 

MOSS SCHAKKLUB

STIFTET 1918

                                                                                                                                                     

 

 

ÅRSMØTE 26 MAI 2005

 

MOSS SCHAKKLUB

INNKALLER TIL ÅRSMØTE 2005

I

FUNKSJONSHEMMEDES FRITIDSSENTER

PRINS CHR. AUGUST PLASS 4.

(SPILLELOKALET)

 

TORSDAG 26 MAI KL: 19.00

 

 

DAGSORDEN

 

1.     Konstituering.

2.     Valg av dirigent.

3.     Valg av referent.

4.     Beretninger.

5.     Regnskap.

6.     Fastsettelse av kontigent.

7.     Budsjett for 2005.

8.     Innkomne forslag.

9.     Valg av styremedlemmer.

10.    Premiering.

 

Etter årsmøtet vil det bli servert snitter/kaffe/brus.

Det vil også bli anledning til en uhøytidelig lynturnering.

 

Mvh

Styret

Copyright © 2004-2005 Moss Schakklub ORG 983764886 . All rights reserved. Post sendes: Postboks 234, 1501 Moss.
SPILLESTED: Funksjonshemmedes Fritidssenter, Prins Chr. August pl 4, 1532 Moss, torsdager kl. 18.00-23.00
BANKGIRO: 10612135202 Tlf. 69 26 54 41 Epost: Web-ansvarlig Web http://www.sjakknet.no

KontaktWebmasterMedlemmer Kommentar!